mercredi 27 février 2013

THƠ NGUYỄN ĐẮC KIÊN - NHÀ BÁO CHÂN CHÍNH CỦA NHÂN DÂN

2 Ngày nay dư luận đang xôn xao về sự kiện nhà báo Nguyễn Đắc Kiên chỉ vì lên tiếng góp ý sửa đổi hiến pháp mà bị buộc thôi việc
Có đọc và tìm hiểu mới biết thêm nhiều điều đáng học tập từ con người của anh
Anh sẽ là một tấm gương cho nhiều người và nhất là đánh động lương tâm cho nhiều nhà báo. Sống trong một xã hội độc tài cs . Không ít nhà báo đã bẻ cong ngòi bút.Cúi đầu bán rẻ lương tâm,  nhưng vẫn có những nhà báo bất khuất như Nguyễn Đắc Kiên để chúng ta phải ngước nhìn và NGƯỠNG MỘ

http://danoanbuihang.blogspot.be/2013/02/tho-nguyen-ac-kien-nha-bao-chan-chinh.html

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi