mardi 23 octobre 2012

Death by China - Chết bởi Trung Quốc

Picture
Chết Bởi Trung Quốc
Death by China - Chết bởi Trung Quốc

Trung Quốc đang gieo rắc cái chết đến với nhân loại từ chính những tham vọng phát triển của chủ nghĩa Đại Hán. Có những cái chết gây ra trực tiếp từ những sản phẩm của Trung Quốc, nhưng có những cái chết gây ra bởi những hệ lụy của các chủ trương phát triển vô lối của Trung Quốc. Hàng hóa Trung Quốc hiện chiếm 80% trên thị trường Việt Nam. Nói cách khác, Việt Nam đang vừa lệ thuộc, vừa là sân sau của mọi sản phẩm từ Trung Quốc. Người Việt Nam đang sống và đang tiêu thụ tất cả những gì mà người Trung Quốc chế tạo từ cái ly, cái chén, cái ghế đến quần áo, đồ điện, thức ăn khô và các loại hàng xa xí phẩm khác. Nếu một ngày nào đó, Trung Quốc không bán hàng sang Việt Nam hoặc khống chế một số mặt hàng, nền kinh tế Việt Nam chắc chắn sẽ có vấn đề. Nhưng điều quan trọng hơn nữa là những sản phẩm độc hại của Trung Quốc đang tràn ngập Việt Nam, và Việt Nam luôn là nơi tiêu thụ đầu tiên cũng như bãi chứa cuối cùng cho những
mặt hàng độc hại đã bị thế giới lên án và ruồng bỏ? Đây là một thực tế nhưng ít người hiểu rõ hoặc quan tâm.
Hai tác giả Peter Navarro và Greg Autry đã giúp cho chúng ta hiểu biết về những sản phẩm độc hại của Trung Quốc đang tung ra trên thị trường thế giới và những tham vọng bành trướng trong tác phẩm “Death By China”......  (Trích lời bình luận của ông Lý Thái Hùng)

Mời quý vị hiểu rõ thêm qua cuốn sách "Chết bời Trung Quốc" sách dày 428 trang (khổ 8.5in x 5.5in)  được dịch bời Tiến Sĩ Trần Diệu Chân, ngoài ra TS Diệu Chân cho chúng ta biết thêm " Nhũng vấn đề Trung Quốc của dân tộc Việt Nam" qua hơn 90 trang sách.

Toàn bộ số tiền bán sách sau khi khấu trừ chi phí sẽ dành cho Quỹ Dân Chủ Quốc Nội.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi