mardi 16 octobre 2012

Tẩy chay sản phẩm Trung Quốc: đem thông điệp xuống đường phố

Dân Làm Báo - Mến gửi đến các bạn trong thôn hình ảnh của đôi uyên ương blogger Trịnh Kim Tiến và Paulo Thành Nguyễn cũng như các anh chị cô chú hưởng ứng phong trào tẩy chay sản phẩm Trung Quốc. Hy vọng rằng các bạn trong thôn sẽ hưởng ứng, thực hiện những thông điệp tương tự và gửi hình ảnh về để cả thôn cùng xem

danlambaovn.blogspot.com

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.484785624875010.111296.100000307303806&type=3

_____________________________________________________________________


Bài viết và nguồn dẫn nhờ bạn giới thiệu đến 10 người bạn khác:
Tẩy chay sản phẩm Trung Quốc: Thôn Danlambao cùng nhau góp phần

Tẩy chay sản phẩm Trung Quốc - Trả tiền cho nỗi đau
Xin các bạn tuỳ nghi sử dụng hình ảnh này cho mục tiêu chung.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi