dimanche 14 octobre 2012

Thủ đô Mông Cổ kéo đổ Lenin

Tượng Lenin ở Ulan-Bator
Thị trưởng Ulan-Bator gọi Lenin và các đồng chí của ông là những "kẻ sát nhân"
Thủ đô Ulan-Bator của Mông Cổ gỡ bỏ tượng đồng cuối cùng của Vladimir Lenin và thị trưởng gọi lãnh đạo cộng sản là "kẻ sát nhân".
Tượng đã được gỡ từ bệ xuống và đặt lên xe tải trong buổi lễ có sự tham dự của thị trưởng Bat-Uul Erdene.
Trong Chiến tranh Lạnh, Mông Cổ là một quốc gia vệ tinh của Liên Xô.
Ông Bat-Uul nói rằng tượng sẽ được bán đấu giá với mức khởi điểm là 280 đô la Mỹ.
Trong diễn văn 10 phút, ông lên án Lenin và các đồng chí cộng sản của ông là "những kẻ sát nhân".
Ông nói Mông Cổ đã khổ sở dưới chế động cộng sản nhưng đã vượt lên để xây dựng một xã hội mở, ông nói.
Phóng viên BBC ở Ulan-Bator nói học sinh phổ thông Mông Cổ đã từng tôn sùng Vladimir Lenin như Thầy Lenin trong nhiều thập niên.
Hồi năm 1990, Mông Cổ đã bỏ hệ thống một đảng và tiến hành cải cách kinh tế và chính trị.
Một đám đông khoảng 300 người đã tập trung để xem bức tượng bị dỡ bỏ.
Vài người ném giày vào tượng để tỏ sự khinh bỉ nhà cựu lãnh đạo Xô Viết.
Nhiều tượng của Lenin, người qua đời năm 1924, vẫn còn ở Nga và nhiều nước khác từng nằm dưới sự kiểm soát của Liên Xô.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2012/10/121014_lenin_mongolia.shtml

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi