jeudi 25 octobre 2012

Mẹ nữ sinh viên Phương Uyên khiếu nại công an bắt con sai pháp luật

VRNs (25.10.2012) – Sài Gòn – Sáng nay, tại Sài Gòn, trước lúc trở về Bình Thuận, bà Nguyễn Thị Nhung, mẹ của cô sinh viên Nguyễn Phương Uyên, đã ký và gởi đi Đơn khiếu nại đến Công an tỉnh Long An, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An và Thanh tra bộ công an. Bà Nhung khiếu nại việc cô Uyên, con gái bà đã bị công an bắt theo hình thức bắt cóc và khủng bố, không tuân theo tiến trình quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.
Bà viết: “Đối chiếu qui định pháp luật, tôi thấy các cơ quan Công an đã vi phạm các điều luật về bắt người, tạm giam… Cụ thể: khoản 2, Điều 80, khoản 1 Điều 84, Điều 85, khoản 4 Điều 88 Bộ luật tố tụng hình sự. Ngoài ra cơ quan Công an cũng vi phạm các qui định về chế độ tạm giam, cụ thể khoản 1 Điều 26 và Điều 30 Qui chế Tạm giữ, tạm giam (Ban hành kèm theo Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ) khi từ chối cho gia đình gửi dòng chữ: “MẸ YÊU CON”.
Chính vì vậy, bằng văn bản này tôi yêu cầu Quí Cơ quan xem xét có trả lời về những vi phạm và giải quyết cho gia đình được thăm gặp, tiếp tế… nhất là trong điều kiện con gái tôi vừa lớn, tuổi đang học, cần sự động viên, chăm sóc của người thân trong hoàn cảnh khó khăn này của cuộc đời. Với niềm tin sắt đá – qua thời gian nuôi dạy con khôn lớn – gia đình tôi khẳng định chắc chắn con tôi NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN không thể là “tội phạm hình sự”, nếu có chăng chỉ là hành vi “thể hiện LÒNG YÊU NƯỚC” chưa đúng theo định hướng!” 
Bà Nhung cũng yêu cầu các cơ quan chức năng phải cung cấp cho bà những văn bản hợp pháp dẫn đến việc bắt con gái của bà.
VRNs xin giới thiệu nguyên văn Đơn khiếu nại này.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi