mercredi 17 octobre 2012

Đề nghị Thủ tướng ra lệnh kịp thời thông tin: THẰNG ĐÓ LÀ THẰNG NÀO?

Dân Làm Báo - Ban chấp hành Trung ương quyết định “không thi hành kỷ luật đối với tập thể Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị. Tập thể 14 đứa đầy tớ trong BCT thì nhân dân đã "thời gian quá nửa đời người, và ta đã tỏ tường rồi" (*). Vậy còn một đồng chí trong BCT là thằng nào - thưa Thủ tướng?
Trong công văn 7169/VPCP-NC xử lý Danlambao, Thủ tướng nêu rõ:
1. Giao Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan cung cấp thông tin khách quan, đúng sự thật về tình hình các mặt của đất nước ta, nhất là các vấn đề mà dư luận quan tâm;...
2. Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường cung cấp thông tin kịp thời, chính xác.
Cho đến giờ phút này vẫn không thấy Bộ Thông tin và Truyền thông, Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, các cơ quan thông tin đại chúng cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, đúng sự thật vấn đề mà đảm bảo với Thủ tướng rằng dư luận rất quan tâm: một đồng chí trong Bộ Chính trị - Thằng đó là thằng nào!. (Xin lỗi Thủ tướng, nhân dân là chủ, gọi đầy tớ bằng thằng chắc cũng ổn, nhất là thằng đồng chí vi phạm kỷ luật thì không gì ổn hơn)
Nay yêu cầu đồng chí ra lệnh nghiêm chỉnh thực thi tinh thần của công văn 7169 để tiếp tục gia tăng uy tín của một Thủ tướng xuất sắc nhất Á Châu.
______________________________
(*) Việt Khang - Việt Nam tôi đâu

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi