jeudi 18 octobre 2012

Đại biểu Quốc hội Đặng Thành Tâm lại kêu cứu

Tôi là một nhân viên trong tập đoàn SGI (xin được giấu tên vì chắc chắn sẽ bị trả thù) hết sức bất bình trước việc chèn ép nhân viên, nợ lương, thói đạo đức giả và các hành động tráo trở của Đặng Thành Tâm nên gởi thông tin này đến các báo, các blogger đăng lên cho mọi người biết bộ mặt thật của Đặng Thành Tâm. Điều tráo trở và kinh hoàng nhất nằm ngay trong những Đơn kêu cứu này. Từ Mỹ, ông Tâm đã ép buộc và dụ dỗ nhiều nhân viên tại VN thức suốt đêm để sửa đi sửa lại các bản khác nhau của Đơn kêu cứu này và gửi cho trên 600 người trong quốc hội, trung ương và Bộ Chính trị.
Điều kinh hoàng nhất là đối với mỗi nhóm người được gởi thì ông lại có những nội dung chỉnh sửa khác nhau, gởi cho người này thì trong đơn lại tố cáo người kia, gởi cho người khác thì lại tố cáo người nọ để các quan chức mâu thuẫn với nhau vì ông Tâm nghĩ rằng các tài liệu lưu hành nội bộ và đóng dấu mật nên sẽ tạo nên những cơn sóng ngầm vì không ai có thể kiểm tra lẫn nhau. Tôi xin gởi 1 trong những bản đó cho mọi người.
Nguyên văn bản scan “đơn kêu cứu”:Trang 1

Trang 2

Trang 3

Trang 4

Trang 5

Trang 6

Trang 7

Trang 8

Trang 9

Trang 10

Trang 11

Trang 12

Trang 13

Trang 14

Trang 15

Trang 16

Trang 17

Trang 18

Trang 19

Trang 20

Trang 21

Trang 22

 http://bocauden.net/dai-bieu-quoc-hoi-dang-thanh-tam-lai-keu-cuu.html

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi